MEDLEMSKONTIGENT

ARDEN SPORTS RIDEKLUB
71549972-b26f-4037-a41f-c72a4679bedapng

Medlemskontingent

Medlemskontingent opkræves to gange årligt: januar og august. Halvårligt kontingent er:

Kontingent juniorer (0-14 år)  kr. 175,-.

Ynglinge (15-24 år )               kr. 350,-

Seniorer (25 år- )                   kr. 400,-

Aldersgrænserne følger kalenderåret. Hvis du f.eks. fylder 15 år i maj betaler du som junior hele året.

Opkrævning mm.:

Betaling for rideundervisning og halkort sker forud. Underviserne rapporterer til kassereren den 20. i måneden og opkrævningerne udsendes snarest herefter med betalingsfrist til den sidste dag i måneden.

Det er derfor vigtigt, at til- og framelding til den følgende måned sker til underviserne inden den 20.

Spørgsmål til de udsendte girokort rettes til kassereren.

Betalingen af de udsendte girokort skal ske på de medsendte FIK-kort, eller ved homebanking da betalingen derved registreres automatisk.
Såfremt betalingen overskrider forfaldsdato påløber der kr. 50,- i gebyr og efter 15 dage påløber yderligere gebyr på kr. 100,- Såfremt gebyret ej betales udløser dette også et gebyr.

Fritidsulykkesforsikring:

Klubben påtager sig ikke noget ansvar ved en eventuel ulykke. Det kan anbefales at sikre sig med en privat fritidsulykkesforsikring.

Opmagasinering af diverse egendele herunder hø, sadelskabe og andre egendele:

Det er 100% på eget ansvar at have egendele af enhver art opmagasineret på Arden Sports Rideklub.


ARDEN SPORTS RIDEKLUB
Brovej 5 9510 Arden